top of page

COOP Å SA SØKER DAGLIG LEDER

Coop Å SA er et selvstendig samvirkelag på Å i Orkland kommune. Med våre 480 medeiere og 15 fantastiske ansatte omsetter vi for ca. 40 millioner årlig. Samvirkelaget drifter Coop Prix Å, og har dagligvarer, manufaktur, husflid, byggevarer og elektriske varer. I tillegg har vi en Best bensinstasjon, medisinutsalg, Norsk Tipping, PostNord og Post i butikk. Vi har en lojal kundekrets i nærområdet samt ca. 1000 hytter i nedslagsfeltet til butikken. Vi nyter også godt av laksefiskere, turister og gjennomgangstrafikk.
 

Vår nåværende daglig leder går snart av med pensjon og vi søker derfor etter ny daglig leder.

 

Sentrale arbeidsoppgaver vil være:
 

  • Som daglig leder vil du få ansvar for drift av samvirkelaget, herunder resultat og personalansvar.

  • Sammen med selskapets styre etablerer gode mål og strategier for videre vekst og godt resultat.

  • Bygge og ivareta gode relasjoner og kommunisere godt med alle samarbeidspartnere.

 

Ønskede kvalifikasjoner:
 

  • Har erfaring og kan vise til gode resultater fra butikkledelse eller tilsvarende rolle.

  • Har god økonomisk forståelse og erfaring med budsjett- og regnskapsarbeid.

  • Har erfaring med personalledelse, herunder daglig drifts- og utviklingsansvar med evne til å inspirere og skape engasjement.

  • Har relevant utdannelse.

  • Har høy arbeidskapasitet, er strukturert og trives like godt med arbeidet i butikk som med kontoroppgavene.

  • Tar gode, selvstendige beslutninger og har stor grad av gjennomføringsevne i et bredt spekter av arbeidsoppgaver.

 

 

Ønsket tiltredelse 02.01.2021

Spørsmål kan rettes til

Daglig leder

Frode Ysland

Tlf: 952 78 501

 

Søknad med CV sendes innen 28.06.2020 til: frode.ysland@coop.no

 

Coop Å SA, Stensveien 1, 7335 Jerpstad

bottom of page